Pojištění storna letenky

Pojištění storna letenky je pojištění škodové, které může nastat v případě vážného onemocnění pojištěného, úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného, ztráty zaměstnání, nedoporučení MZV vycestovat do cílové destinace, živelní události v místě bydliště.

Limit pojistného plnění 3 000 Kč

Pojistný limit je maximální částka, kterou pojišťovna pojištěnému vyplatí.

Pojištěný má spoluúčast 20 %. Příklady:

  1. Storno letenky v ceně 3 000 Kč znamená 20 % spoluúčast ve výši 600 Kč a výplata České pojišťovny je 2 400 Kč.
  2. Při ceně letenky 4 000 Kč bude 20% spoluúčast 800 Kč. Pojišťovna vyplatí limit 3 000 Kč.

Postup při uplatnění storna letenky

Pojištěný uplatní následující postup:

  1. Pojištěný na stránkách České pojišťovny v záložce škody a pojistné události/oznámit škodu/cestovní pojištění/písemně vytiskne formulář Oznámení pojistné události z pojištění storna cesty a řádně vyplní dle instrukcí na formuláři.
  2. Přiloží kopii letenky, doklad o zaplacení — výpis z účtu, doloží případné další doklady — lékařská zpráva, výpověď, úmrtní list apod.
  3. Vše zašle na likvidační oddělení České pojišťovny nejlépe doporučeně na adresu: Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

V případě kladného vyřízení likvidace bude mít pojištěný do třiceti dnů peníze na svém účtu.

Stáhnout pojistné podmínky k produktu pojištění


Tagy

žádné tagy

Kategorie